מיסים ועמלות

כיצד מנוכה המס על השקעותיי?
ניכוי מס במקור – המס מנוכה מכל החזר נושא ריבית המתקבל בחשבונך. על פי פקודת מס הכנסה, התקנות והחלטת מיסוי שטריא קיבלה מרשות המסים, וכיון שההלוואות הניתנות...
ש', 4 נוב, 2017 at 8:47 PM
כיצד מוסדר המיסוי במערכת?
בטריא אין כל הבדל בין מלווה שמלווה סכומים קטנים לבין מלווה שמלווה מליונים מתוך ראיה אידיאוליגת שיש לנהוג בכל מלווה בצורה שווה והוגנת. על פי פקודת מס הכנס...
ש', 4 נוב, 2017 at 8:52 PM
שינוי שיטת חישוב עמלות ב-2017
תזכירו לי רגע, מה היה עד עכשיו? עד עכשיו טריא גבתה עמלה של 1% מההחזרים (קרן+ריבית). כך שאם אין החזרים טריא לא גובה ולא מרוויחה. בצורה כזו האינטרסים שלנו וש...
ש', 4 נוב, 2017 at 9:10 PM
הגנות ובטחונות למלווים
טריא היא חברת ה P2P היחידה בעולם שבנה מנגנון פיננסי חכם שמאפשר לייצר הלוואות בין אנשים עם בטוחות. הבטחונות הרגילים שלך כמלווה בנויים על שכבות של הגנה הח...
ד', 28 פבר, 2018 at 2:16 PM