חשבונות משנה

פרופילי השקעה בחשבונות משנה
חשבונות המשנה בטריא מאפשרים לך לפתוח תת-חשבון לחסכון לכל מטרה שתרצה, חסכון לילדים, לקניית בית או לחופשה. בכל אחד מחשבונות המשנה ניתן לקובע פרופיל השקעה ייח...
ב', 8 ינו, 2018 at 3:50 PM