פיגור

תהליכי גביה

פיגור תיק ההשקעות- תהליכי גביה
תודה על פנייתך, כחלק משמירה על כספי המלווים, כל תיק מפוזר על פני הלוואות רבות. אותו מנגנון של שמירה על כספי המלווים הוא זה שאחראי גם לפיגורים. בנוסף, טריא...
א', 15 ינו, 2017 at 9:56 AM