חברת טריא אינה בנק ולכן אינה כפופה לפיקוח על הבנקים. אנו מובילים בתחום ופועלים לאמץ ולדחוף חקיקה אשר תסדיר את  תחום הלוואות ה-P2P . לאחרונה התקבלה בממשלה הצעת החלטה בנושא וכעת אנחנו ממתינים להשלמת הליכי החקיקה.


מכיוון שכרגע אין רגולציה תומכת, טריא מיוזמתה אימצה תקנים מחמירים בתחומי אבטחת המידע, בקרה חשבונאית, ניהול סיכונים ועבודה עם חשבון נאמנות (ניתן לקרוא עוד בנושא בעמוד זה).


למידע נוסף על הרגולציה בתחום בזירה הבינלאומית ניתן לקרוא כאן.