פרטי הנאמן

אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ בנאמנות עבור המלווים באמצעות אתר טריא פ2פי

חשבון הנאמנות
פרטי חשבון הנאמנות - חשבון מס' 1564331 בסניף 783 של בנק לאומי ע"ש אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ 


ניתן לקרוא מידע נוסף בעמוד זה.