במערכת טריא מוגשות הלוואות בריבית שנקבעת על פי דירוג ההלוואה, טבלת הריביות במערכת מוצגת בעמוד עמלות וריביות.


אז איך מלווה מרוויח ריבית על חסכונותיו?

ניקח לדוגמא הלוואה בה השקעת 1,000 ש"ח למשך 3 שנים בדירוג A. הריבית הנקובה של ההלוואה הינה 4.5% שנתית - כך שהריבית החודשית הינה 4.5%/12 שהם 0.375%. בהלוואה זו, יעמוד ההחזר החודשי (מחושב לפי לוח שפיצר) על 29.75 ש"ח המורכב מקרן ומריבית - בסך הכל בסוף 3 שנים יוחזרו 1000 ש"ח קרן ו-70.89 ש"ח ריבית מהם ינוכו עמלה (1% מסך ההחזרים, 10.71 ש"ח) ומס (15% על הרווחים, 10.63 ש"ח). במקרה זה, המלווה נשאר עם רווח של 49.55 ש"ח.

 

מה קורה לכסף שמוחזר מדי חודש? 

כל החזר שמתקבל מדי חודש - מושקע מחדש בהלוואות נוספות במערכת, וגם ההחזרים שלהן - מושקעים מחדש וצוברים ריבית. בפועל כלל ההחזרים שמתקבלים בתיקך מושקעים בהלוואות נוספות באופן אוטומטי על בסיס העדפות ההשקעה שהגדרת. בפועל הריבית המצטברת בתיק מדי חודש (עבור יתרת הקרן המושקעת בהלוואות) הינה הריבית הממוצעת בתיקך ומוצגת באיזור האישי בשם "ריבית משוקללת".
שים לב - באיזור האישי ישנו כפתור "סוכן אוטומטי" - יש לוודא שהסוכן פעיל בכדי שיבוצעו השקעות מחדש של החזרים (המונח המקצועי - Reinvesting או AutoInvest)


אז איך הכסף נזיל?

העמלה והמס מחושבים מדי חודש לכל החזר שמתקבל - כך שכספך נזיל וניתן למשיכה. כאשר מלווה מבקש להנזיל הלוואות בהן השקיע, מערכת טריא מעבירה באופן אוטומטי את החוב בהלוואות התקינות למלווים אחרים להם יש כסף פנוי וההלוואה עומדת בהעדפות ההשקעה שהגדירו. עוד על נזילות בעמוד זה.