במקרה שמלווה, שהעמיד כספים להלוואות באמצעות מערכת טריא נפטר חו"ח, הרי שהכספים העומדים לזכותו הינם חלק מנכסי עזבונו, כבכל מקרה אחר. הוצאת הכספים מהמערכת יכולה להתבצע על ידי דרישה של יורשיו החוקיים, על פי צו ירושה או על פי צו לקיום צוואה. במקרה שמונה מנהל עזבון – על פי צו שקיבל מנהל העזבון.

אם ידוע לך על פטירתו חו"ח של מלווה, נודה לך אם תיידע אותנו ותעביר לנו עותק מתעודת הפטירה, במידה ויש לך כזו.