מימון והעברת הסכום לחשבון הבנק אורך בין 2-3 יום ממועד קבלת המסמכים הנדרשים. במהלך תקופה זו, מלווים באתר יכולים להשתתף ולממן את הלוואתך.