תשלום החזרי ההלוואה מתבצע ע"י הרשאה לחיוב חשבון שתיגבה מדי חודש בתאריך שייבחר במהלך מילוי הבקשה.