ניתן לבצע פרעון מוקדם ללא קנסות או עמלות בכל עת.

לשם כך יש לבצע העברה בנקאית לחשבון על שם אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ

בנק 10 סניף 783 חשבון 1564331