בטריא פעילה, ותמשיך להיות פעילה בחינם - קרן הגנה Safe200 - מגן עליך לפיזור של 0.5% מהתיק, משמע ישנה חשיפה להלוואה בודדת בשיעור שגדול מ 0.5% מהתיק.


המנגנון החדש Safe500 - מגן עליך לחשיפה של עד 0.2% להלוואה בודדת (חלוקה של התיק ל 500 הלוואות).כאשר ישנה חשיפה להלוואה בודדת בשיעור שגדול מ 0.2% מהתיק, הקרן מגנה עליך עד לגובה של 0.2%.

השתתפות במנגנון זה מחוייבת בעלות, שמגולמת כאחוז ריבית - מתוך הריבית המתקבלת בתיק בכל החזר, תנוכה עלות הקרן.