מנגנון ההגנה "טריא 500" הוא המנגנון החדש שישמור על כספי המלווים, שיבחרו לשלם בעבורו, בצורה חדשה. "טריא 500" יאפשר להגן על תיק של מלווה מהרגע שתיקו לא פוזר על לפחות 500 הלוואות קטנות עם רמת  חשיפה בהלוואה מסויימת של 0.2% מהתיק.

גם מנגנון ההגנה הזה בדומה לנוכחי ייתר את עצמו ככל שנמשיך ונגדל.
רק במנגנון זה, בדומה לנוכחי, המלווה יחוייב בהפרשה למנגנון רק בגין ההלוואות המסוימות בהן קיימת חשיפה עודפת (כאמור של למעלה מ- 0.2%) ורק כל עוד החשיפה הזו קיימת. כלומר, ברגע שההלוואה עם החשיפה מפוצלת להלוואות נוספות קטנות החיוב בגינה נפסק לאלתר.

בצורה כזו אנו שומרים על כל העקרונות שתארנו למעלה.
 
טריא מאפשרת למלווים שלה שני מסלולים של מנגנוני ההגנה המוכרים:
מנגון "טריא 200" – מנגנון ההגנה הנוכחי שימשיך לפעול באופן אוטומטי במידה ורמת הפיזור של התיק נמוך מ-200 הלוואות וברמת חשיפה בהלוואה מסוימת של למעלה מ-0.5% מתיק המלווה. מסלול זה יחול על כל מלווי טריא, הותיקים והחדשים, וישאר ללא עלות למלווים מהסיבות שפורטו לעיל.


מנגנון "טריא 500" – מסלול זה שיושק בשחרור הגרסא הבאה יאפשר הגנה על מלווים על כספם במידה ואלו לא פוזרו על לפחות 500 הלוואות או במידה ורמת החשיפה המקסימלית בהלוואה בודדת עולה על 0.2% מהתיק. מלווה שיבחר לקבל הגנה גבוהה יותר לכספו יחוייב בתשלום כפי שיקבע בהשקת המנגנון החדש.
כמובן, שהעקרון של טריא לחיוב רק בגין חשיפה ולא על כל התיק ימשיך להשמר באדיקות לטובתכם.