בטריא אנו מחשבים ריבית נומינאלית (שנתית). הריביות במערכת עבור הלוואות נעות בין 3.5%-9.8% ומותאמות לפי דירוג האשראי.

הריבית שנקבעת להלוואה הינה קבועה, והחזרי ההלוואות מחושבים בשיטת שפיצר - תשלומי ההלוואה קבועים למשך כל תקופת ההלוואה.


בנוגע להשקעה - התשואה מגולמת שנתית מחושבת באמצעות XIRR עבור כל ההחזרים שמתקבלים בתיקך.


מידע נוסף תוכל לקרוא בקישור זה - https://www.tarya.co.il/page.php?id=6