גובה ההלוואה המקסימלי מושפע מפרמטרים שונים הקשורים ללווה (גובה שכר חודשי, ותק תעסוקתי וכו') ועשוי להיות שונה מלווה ללווה.