קוד הסמס נשלח אליך לאחר שמלאת את הפרטים האישיים בבקשת ההלואה,

את הקוד בן 4 הספרות יש להקליד בהמשך הבקשה במקום המתאים "הקלד קוד סמס".

לאחר השלמת הקוד תוכל להמשיך בתהליך מילוי פרטי הבקשה.