טריא היא מערכת מתקדמת ביותר האוספת נתונים שונים עד מתן דירוג אשראי המתאים ביותר לכל לווה ולווה. ככל שזמינים למערכת נתונים נוספים כך הסיכוי למתן דירוג אשראי טוב יותר הוא גבוה. דירוג האשראי יקבע את הסכום וריבית ההלוואה האפשריים בשבילך. 


בהתאם למידע שתזין בבקשת ההלוואה, תתבקש על ידי המערכת לספק אסמכתא עדכנית. לדוגמא, אם תציין שברשותך תואר ראשון - תידרש לצרף דיפולמה או אישור ממוסד אקדמאי. 


שים לב שישנם מסמכים שחובה לצרפם, וישנם מסמכי רשות שיכולים לסייע לשיפור דירוג האשראי.


מסמכי החובה לצורך בקשת הלוואה:

1. תעודת זהות + ספח תחתון פתוח

2. תעודת זהות בנקאית (ניתן להדפיס מאתר הבנק)

3. פירוט 3 חודשי חשבונות עו"ש אחרונים

4. העתק 3 תלושי שכר אחרונים


את המסמכים ניתן לצרף לבקשת הלוואה באתר טריא, להעביר למייל office@tarya.co.il או לשלוח לפקס: 03-9107270