באמצעות טכנולוגיית החיתום הדיגיטלית של טריא, אנחנו מאפשרים ללווים פרטיים להגיש בקשה להלוואה. הלווים של טריא נדרשים להציג מסמכים ותעודות שבעזרתם ובעזרת טכנולוגיית החיתום הדיגיטלית שלנו מאפשרים לנו להעניק להם "דירוג אשראי". באמצעות דירוג האשראי, יודעים הלווים אבל גם המלווים מה יכולת ההחזר של מבקש ההלוואה ואת כדאיות ההשקעה. כיום טריא מסננת 70 אחוזים מבקשות ההלוואה.


דירוג הלוואה מייצג את דירוג הסיכון - כלומר מה ההסתברות שלווה יעמוד בהחזרים למשך כל משך ההלוואה. בהשקעתך בטריא אתה משקיע בהלוואות רבות (תיקך מתפזר לרכיב קטן בכל השקעה באופן אוטומטי).  בטריא מספר ערוצים של השקעות (הלוואות עם בטוחות, הלוואות למטרה חברתית, הלוואות לכל מטרה)


ניתן לקרוא עוד בנושא בעמוד זה.