ניתן לשנות את העדפות ההשקעה בכל מועד - לדוגמא, ניתן להתחיל עם תיק כללי יותר, ולאחר מכן לסנן ולמקד את העדפות ההשקעה.

כספים הפנוים יושקעו בהתאם לפרופיל השקעה העדכני.