באיזור האישי מוצגים 2 נתונים המציגים את רמת הריבית שצובר תיק ההשקעה שלך:


ריבית משוקללת - הריבית הממוצעת של ההשקעות בתיקך נכון לרגע זה. הריבית המשוקללת פרופורציונאלית ליתרת הקרן בהלוואות שבתיקך. הערך מייצג ריבית ברוטו, והיא מייצגת את ממוצע הריביות שישלמו הלווים בהלוואות לפני ניכוי עמלה ומס.


שיעור תשואה פנימי - נתון זה נותן אינדיקציה לתשואה נטו בה גדל תיקך במהלך התקופה שנבחרה. החישוב מבוצע באמצעות פונקציית XIRR למען שקיפות הנתונים.

ניתן לקרוא עוד בנושא בעמוד זה.