גודל התיק המינימאלי המאפשר השקעה במערכת הינו 5,000 ש"ח. לאחר פתיחת התיק, תוכל להפקיד סכומים בכל סכום בכדי להשקיעם במערכת.