בכל חודש כל מלווה מקבל החזרים מההלוואות בהן השקיע. החזרים והריבית מושקעים אוטומטית מחדש כדי לייצר רווח נוסף על הרווח הראשוני, והריבית תייצר ריבית דריבית. 

במהלך החודש ישנם אירועים של פרעון מוקדם וגם פיזור מתמשך של השקעותיך להלוואות נוספות והקטנת החשיפה - גם פעילות זו משפיעה על מספר ההלוואות הפעילות בתיק.


תהליכים האלו מתרחשים לכל אורך החודש, ולכן תראה שינוי במספר ההלוואות הפעילות בתיק.

מידע נוסף תוכל לקרוא כאן.