דירוג האשראי במערכת נקבע על בסיס אלגוריתם ייחודי ובמודל מתמטי מתוחכם ולומד שמטרתו לזהות את הסיכון הגלום בהלוואה, לדרג אותה ולקבוע את אחוז הריבית. המודל נכתב על ידי בעלי שם בתחום החיתום.


מנגנון זה מושפע מהאלמנטים הבאים:

  • מטרת ההלוואה
  • גובה ההלוואה 
  • משך ההלוואה 
  • נתונים אישיים של הלווה ויכולת ההחזר שלו 
  • התנהגות והיסטוריית הלווה במערכת 
  • שייכות הלווה לארגונים

טבלת העמלות וריביות של המערכת מוצגת בקישור זה.