באזור האישי און ליין ניתן לראות ולבחור את אופי ההלוואות כמו מטרת ההלוואה /משך ההלוואה/ וכו..

בפירוט המלא בדוח החודשי שנשלח בכל חודש במייל, ניתן לראות פרטים נוספים.