נתונים שוטפים

באיזור האישי של המלווה, תוכל להתעדכן בנתונים אודות הפעילות בתיקך - נתונים פיננסים וסיכום של פיזור ההלוואות בתיקך.
דו"ח חודשי

בסוף כל חודש נשלח דו"ח אוטומטי למלווה ובו פירוט של פעילותך בתיק, ההלוואות בהן השתתפת וגם פירוט מדויק של מצב ההלוואות ותקבולים שהתקבלו במהלך החודש.