ההלוואות במערכת ניתנות לתקופות שמשכן מ-3 חודשים ועד 20 שנה. אין לתקופת ההלוואה משמעות מבחינת נזילות ההשקעה  - בטריא החסכון שלך נזיל. לדוגמא - אם השקעת בהלוואות שמשכן 5 שנים, אין זה מונע ממך להנזיל את כל התיק גם אחרי חודשיים.


ההחזרים החודשיים שיתקבלו בתיקך יושקעו מחדש בהלוואות נוספות באופן אוטומטי. אם הינך בוחר שלא להשקיע מחדש את ההחזרים שמתקבלים בכל חודש, בחשבונך יצטברו ההחזרים כ"יתרה פנויה" ולא יצברו ריבית.