חשבונות המשנה בטריא מאפשרים לך לפתוח תת-חשבון לחסכון לכל מטרה שתרצה, חסכון לילדים, לקניית בית או לחופשה.

בכל אחד מחשבונות המשנה ניתן לקובע פרופיל השקעה ייחודי לאותו החשבון ללא תלות בפרופיל ההשקעה של התיק כולו. הגדרת ברירית המחדל של חשבון המשנה היא אותו פרופיל השקעה של החשבון הראשי.