מסלול 100% בטוחות של טריא (שמרן) מייצר הגנה נוספת של המלווה על הלוואותיו.

הבטוחות על ההלוואות מתחלקות לשני סוגי בטוחות.

  • כריות בטחון של קהילות הלווים - לטריא ישנם הסכמים עם ארגונים, קהילות וקבוצות שמעמידות סכומי כסף כבטוחה אל מול הלוואות שנלקחות במערכת. במקרה של פיגור בהחזרי ההלוואה המלווים ממשיכים לקבל את ההחזרים מכריות הבטחון.
  • הלוואות שנלקחות כנגד בטוחות - במערכת ישנן הלוואות בתחומי הנדל"ן והרכב שנלקחות מול בטוחות שניתן לממש במקרה של אי תשלום ההלוואה.