המידע על כל אחד מהפרופילים מופיע בעמוד בחירת העדפות השקעה - ישנו סימן שאלה בקצה העליון של הכרטיסיה - לחיצה עליו מציגה מידע נוסף:

image


בכל מקרה, בחירת הסוכנים משפיעה על החשיפה לדירוגים השונים ואמורה להקל על המשתמש. אם ברצונך לשלוט על העדפות ההשקעה באופן מתקדם (שגם מבלבל במקרים מסויימים) ניתן ללחוץ על הכפתור עם המנעול "אני רוצה לבחור פרופיל השקעה אחר".

ניתן לשנות את פרופיל ההשקעה באופן דינמי בכל עת - וההשקעות שלך יותאמו לפרופיל החדש (זה לא החלטה חד פעמית).