טריא היא חברת ה P2P היחידה בעולם שבנה מנגנון פיננסי חכם שמאפשר לייצר הלוואות בין אנשים עם בטוחות.

הבטחונות הרגילים שלך כמלווה בנויים על שכבות של הגנה החל מחשבון נאמנות נפרד מטריא שהינך נרשם כנהנה בו, דרך מערכת חיתום מהמתקדמות בעולם ומערכת פיזור הלוואות מתוחכמת ועד מנגנון הגנה שמאפשרות למזער את הסיכון למלווה בצורה משמעותית.

בצורה כזו גם אם נוצר איחור בהלוואה או בודדת או אפילו במספר הלוואות, מלבד תהליכי הגבייה שלנו, החשיפה שלך כמלווה היא נמוכה כי מדובר על סכום קטן מתוך סך התיק שלך בגלל הפיזור.

שכבות הטכנולוגיה שמאפשרות את פיזור הסיכון ויצירת תיק בעל אופי השקעה סולידי הן:

  • מנגנון פיזור מתקדם - המערכת מבצעת באופן יומי ומתמשך פיזור של סכומים פנויים וכסף מושקע בכדי להקטין את החשיפה של המלווה להלוואה בודדת. תהליכים האלו מתרחשים לכל אורך החודש, ולכן תראה שינוי במספר ההלוואות הפעילות בתיק. מידע נוסף תוכל לקרוא כאן.
  • קרן הגנה טריא-200 ו-טריא-500 - קרן ההגנה טריא-200 (פיזור של 200 הלוואות) פעילה אוטומטית עבור כל המלווים במערכת ללא עלות נוספת. מנגנון טריא-500 (פיזור של 500 הלוואות) כרוך בהשתתפות בתשלום שייגזר מהריבית. ניתן לקרוא מידע נוסף כאן - https://www.tarya.co.il/page.php?id=62 קרן ההגנה של טריא היא מנגנון של אחריות מוצר - והוא המחוייבות של טריא לפיזור סיכונים מוביל בשביל המלווה במערכת. באם הושקעת בהלוואה מעל ל-0.5% משווי התיק - הקרן מפצה אותך לסכום זה.
  • כריות בטחון של קהילות הלווים - לטריא ישנם שיתופי פעולה עם חברות, ארגונים, קהילות וקבוצות שמעמידות סכומי כסף כבטוחה אל מול הלוואות שנלקחות במערכת. במקרה של פיגור בהחזרי ההלוואה, המלווים ממשיכים לקבל את ההחזרים מכריות הבטחון.
  • הלוואות שנלקחות כנגד בטוחות - במערכת ישנן הלוואות בתחומי הנדל"ן והרכב שנלקחות מול בטוחות שניתן לממש במקרה של אי תשלום ההלוואה.