טריא-500 הינו מנגנון שמגן על חשיפה גבוהה מדי להלוואה בודדת במערכת מעל 0.2% משווי התיק שלך. התשלום נקבע לפי הדירוג של ההלוואות ולא בממוצע מסוים אלא בכל הלוואה בנפרד.


המנגנון מפזר את השקעותיך לפחות ל-500 הלוואות. השתתפות במנגנון זה מחוייבת בעלות, שמגולמת כאחוז ריבית - מתוך הריבית המתקבלת בתיק בכל החזר, תנוכה עלות קרן ההגנה.


בפועל את התשלום הינו רק על הלוואות בהן החשיפה שלך גבוהה יותר מ-0.2% - כלומר אם למשל שווי התיק שלך 100,000 ובהלוואה מסוימת השקעת פחות מ-200 ש"ח, לא יגבה תשלום על פעולת המנגנון עבור הלוואה זו, וגם לא תתקבל הגנה בהלוואה זו (כי החשיפה נמוכה מ 0.2%).


למידע נוסף על אופן פעולת המנגנון ניתן לקרוא כאן.