בטריא אין כל הבדל בין מלווה שמלווה סכומים קטנים לבין מלווה שמלווה מליונים מתוך ראיה אידיאוליגת שיש לנהוג בכל מלווה בצורה שווה והוגנת.

  1. על פי פקודת מס הכנסה התקנות והחלטת מיסוי של רשות המסים, וכיוון שההלוואות הניתנות במערכת טריא אינן צמודות למדד, גובה המס שתשלם כמלווה פרטי יהיה 15% בלבד (לעומת מס של 25% על הכנסות מריבית צמודה למדד). טריא מנכה את המס במקור לכל החזר הלוואה, על פי החוק. לפיכך המס מחושב מכל סכום ריבית שהתקבלה בפועל מהלווה.
    מידע נוסף ניתן לקרוא בקישור זה וב-קישור זה.

  2. אזרחים אמריקאים נדרשים למלא טופס FATCA.
  3.  במידה והינך אזרח אמריקאי מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בנושא דיווחים לרשויות.