אומנם נראה כרגע פיזור בסכומים גבוהים בתוך הלוואות,  אולם בהתאם להתחייבות שלנו לפיזור - 'טריא - 200'' - החשיפה המקסימאלית שלך היא חצי אחוז מגובה הקרן . דהיינו, טריא מתחייבת לכל המשקיעים שלה שהחשיפה המקסימאלית שלהם כלפי הלוואה בודדת לא תעלה על חצי אחוז מסכום השקעתם. אם אחת הלוואה נכנסת לפיגור, טריא תפצה אותך בכל סכום החשיפה שגבוה מחצי אחוז, כך שלמעשה מנגנון ההגנה שלנו מבטיח לך בכל מקרה חשיפה נמוכה בכל אחת מההלוואות שתושקעי בהן.