החלפנו נאמן בגלל שרצינו לשדרג ולהחמיר את הסטנדרטים של חשבון הנאמנות ולהתאים אותם לשינויי רגולציה המתרחשים בישראל ובעולם. 

העובדה שטריא היא הפלטפורמה הגדולה והצומחת בישראל מחייבת אותנו לעמוד בסטנדרטים של הגופים הפיננסיים המסורתיים לצד היכולות והדרישות של העולם הטכנולוגי ומהפכת הפינטק. חברת אלטשולר שחם נאמנויות נבחרה בשיתוף עם בנק לאומי (שבו מתנהל חשבון הנאמנות של טריא) לאור היותם גוף רציני ומכיוון שהם עומדים בכל תנאי הרגולציה הקיימים והעתידיים לטובת כלל המלווים.