שלום רב,

להשלמת בקשתך להלוואה יש להגיש את המסמכים הבאים:


מסמכי החובה לצורך בקשת הלוואה:

1. תעודת זהות + ספח תחתון פתוח

2. תעודת זהות בנקאית

3. פירוט 3 חודשי עו"ש אחרונים מכל החשבונות 

4. העתק 3 תלושי שכר אחרונים

5. אישור ריכוז יתרות והלוואות כולל מסגרת אשראי של כל חשבונות הבנקים

6. תעודת זהות בנקאית ל2017 של כל חשבונות הבנקים


עצמאים תעודת עוסק פטור/ מורשה , 6 דוחות מעמ אחרונים , דוח הכנסות והוצאות ל2017 ול2018


לתשומת ליבך, בקשה ללא מסמכים אינה מטופלת.

את המסמכים ניתן להעלות באתר, לשלוח במייל חוזר או בפקס 03-9107270.


בברכה,

שירות לקוחות טריא