תודה על פנייתך, כחלק משמירה על כספי המלווים, כל תיק מפוזר על פני הלוואות רבות. אותו מנגנון של שמירה על כספי המלווים הוא זה שאחראי גם לפיגורים. בנוסף, טריא מתוך עקרון ההגינות והשקיפות, מציפה כל פיגור שיש אפילו אם הוא טכני (וגורם אי נוחות לרגע קט). הלוואות בפיגור בתיק נמצאות בתהליך שמטרתו המשך תשלומים תקין של הלווה לאורך זמן.

במקרה שלווה אינו עומד במחוייבותו להחזר בזמן - חברת טריא תפעל לגביית החוב בכל האמצעיים החוקיים העומדים לרשותה. אם יהיה צורך בכך, ייפתח תיק הוצאה לפועל כנגד הלווה, ויוטלו עליו מגבלות שונות כחלק מהליכי הוצאה לפועל, בין היתר, הגבלה על יציאה מהארץ, הגבלה על חידוש רשיון נהיגה, הגבלה על חשבונות בנק והגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי. לאחר 60 ימים, מנגנון ההגנה של טריא (טריא-200 או טריא-500 כפי שהופעל בתיקך) פועל כדי לוודא ששיעור החשיפה שלך ללווה בודד - מוגבל ל 0.5% או 0.2% בהתאמה. הקרן שואבת כל חשיפה של מלווה שהיא מעבר ל- 0.5%, וההלוואות נכנסות לטיפול במנגנון הגבייה.

כמות ההלוואות בפיגור הוא לא המדד הנכון למדידת תשואת התיק ותקינותו. בכדי לקבל אומדן מדוייק - יש לבחון את התיק כמכלול, את התשואה שמניב ואת שווי התיק בתאריך נתון. ככל שבתיק ישנן יותר הלוואות, כך גדל הפיזור וגם גדלים הסיכויים לאירועי פיגור בתשלומים בהלוואות.